بیشتر افرادی که بخشی از توانایی حرکت دست خود را از دست دادند، کاهش شدید کیفیت زندگی را به دلیل ناتوانی در انجام بسیاری از فعالیت‌های روزمره گزارش می‌کنند. با کاهش قدرت و یا کنترل ضعیف حرکت دست انجام کارهایی از قبیل پوشیدن لباس، استفاده از تلفن، غذا خوردن و یا در دست گرفتن ظروف برای پخت و پز تقریباً غیرممکن می‌شود. به تازگی نوعی پوشیدنی ساخته شده است که می‌تواند توانایی حرکت و کنترل دست را به بیماران آسیب نخاعی بازگرداند.

این دستکش که محصول شرکت سیما توان امید فردا می باشد، جهت کار درمانی برای بیمارانی که نمی توانند دست خود را باز کنند استفاده می شود. باز کردن دست و کشش پاندول محصول موجب باز شدن انگشتان دست می شود و استفاده از این محصول و تداوم این حرکت به بهبود بیمار کمک می کند.