سالانه چیزی درحدود 10،000 موارد جدید قطع عضو اندام فوقانی بدن در اثر ضربه ناگهانی گزارش می‌شود و جراحی پروتز جزء دو جراحی پرکاربرد دنیا به حساب می‌آید. با‌ آنکه تعداد افراد قطع عضو از ناحیه دست و پا بسیار زیاد هستند، تنها نیمی از این بیماران از اندام مصنوعی استفاده می‌کنند.

اهمیت بکارگیری پروتز دست مصنوعی تحت تاثیر کاربردهای گوناگون آن در زندگی روزمره قرار دارد. صرف‌نظراز نتایج زیبایی و مطلوب، با این درمان بیمار می‌تواند وظایف شغلی و تفریحی خود را بهتر انجام دهد. هر بیماری نیازمند انجام برخی کارهای خاص و مختص به خود در زندگی روزمره است، ازاین رو مدیریت اندام مصنوعی طبق سلیقه شخص صورت می‌گیرد. برخی پروتزهای دست مصنوعی عمدتا به قصد شبیه‌سازی با عضو از دست رفته طراحی می‌شوند و امکان انجام فعالیت‌های روزمره با آنها وجود ندارد. اما قضیه در مورد پروتزهای دست مصنوعی کاربردی فرق می‌کند، این تجهیزات بسته به نوع آنها ممکن است دامنه حرکتی و کنترل بیشتری را در اختیار کاربر قرار دهد.

همگام با فناوری‌های مبتکرانه در زمینه ساخت پروتزهای پای مصنوعی، طب پزشکی شاهد برخی پیشرفت‌های چشمگیر در عرصه طراحی پروتزهای دست مصنوعی نیز بوده است. با توجه به پیدایش تکنولوژی رایانه‌ای، استفاده از پروتز دست پیشرفت قابل توجه‌ای ازلحاظ ویژگی‌های کاربردی و زیبایی داشته است.

دست مصنوعی ساخته شده در شرکت سیما توان امید فردا با قابلیت های متنوع، معلول را برای انجام کارهای مختلف توانمند می سازد و درصد زیادی از نیاز معلول را برطرف می نماید.